PRAVIDLÁ SÚTAŽE Wearkids

       1. Súťaž organizuje spoločnosť Wearkids, Fraňa Kráľa č. 257/38 08301 Sabinov, Slovensko, shop@wearkids.sk

 1. Súťaž trvá od 10.02.2021 do 10.03.2021

 2. Zapojiť sa môže každá fyzická osoba, ktorá má facebookový profil. Zapojiť sa nemôžu skupiny, ani stránky na Facebooku.

       4. Účastníkom súťaže sa stáva každý, kto pridá komentár k nášmu príspevku vo forme odpovede na súťažnú otázku “od koľkých mesiacov je stolička Simply Bears vhodná”.

 1. Vylúčené zo súťaže sú skupiny, stránky, firmy a značky.

 2. Cena v súťaži je Stolička Jedálenská Simply Bears.

 3. Celková hodnota ceny je 80 eur.

 4. Podmienkou pre získanie výhry je komentár vo forme textovej odpovede.

 5. Výhercovia budú vybraný na základe usporiadateľa, ktorý vyberie náhodný komentár.

 6. Výherný komentár bude pridanýna našu FB stránku wearkids a výherca bude vyzvaný aby nás kontaktoval prostredníctvom správy na facebooku pre overenie, či v skutočnosti jednáme s pravým výhercom.

 1. Po skontaktovaní sa s výhercom bude výhra po dohodnum termínu poskytnutá výhercovi.

 2. Výherca stráca nárok na výhru ak nás do 15tich pracovných dní nekontaktuje prostredníctvom správy na Facebooku.

 1. Súťaž môže byť predčasne ukončená alebo zrušená.

 2. Ochrana osobných údajov- osobné údaje sa počas priebehu súťaže od súťažiacich nevyžadujú. Na konci súťaže bude vybraný jeden výherca, ktorý bude prostredníctvom postu s jeho výherným komentárom vyzvaný, aby nás prostredníctvom správy na facebooku kontaktoval.

 1. Spoločnosť Facebook voči výhercovi nemá žiadne záväzky.

 2. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

     17. Do súťaže sa môžu zapojiť iba obyvatelia Slovenskej republiky.